Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно правата на собственост и изключителните права върху средствата...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Дата на публикация в TED:
24/08/2016
Краен срок за получаване на оферти:
29/09/2016
Статус:
Затворена
Информация
EASME/EMFF/2016/024.
Проучване относно правата на собственост и изключителните права върху средствата за производство в областта на рибарството.
Това проучване ще представи анализ на структурата на правата на собственост върху риболовни кораби, лицензи, както и изключителни права (квоти) върху средствата за производство в сектора на улова на ЕС. То ще документира актуалното развитие на тази структура, ще оцени нейнотo влияние върху икономическите постижения на сегменти от флота на ЕС и, на тази основа, ще предвиди евентуални бъдещи перспективи за тези сегменти, както и за системи на управление, базирани на права. Резултатите от това проучване ще бъдат използвани в бъдещи оценявания и оценки на въздействието. Специфичните цели на проучването са: а) разбиране на концентрацията на плавателни съдове и квоти на ниво държави-членки; б) разбиране на фирмите, притежаващи право на крайна собственост върху кораби и квоти, по отношение на сектора на дейност; и в) определяне на националността на крайните собственици на фирми.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
24/08/2016 00:00
29/09/2016 23:59
07/10/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 162-291986
Обявление за поръчка
24/08/2016 00:00