Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
16.CAT.OP.078 – Целева архитектура и системни изисквания за повишена осведоменос...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
30/08/2016
Краен срок за получаване на оферти:
04/11/2016
Статус:
Затворена
Информация
16.CAT.OP.078.
16.CAT.OP.078 – Целева архитектура и системни изисквания за повишена осведоменост относно кибер ситуацията.
Очакваният резултат ще бъде специализирана техническа помощ с доклади от анализи на изследвания и технологии и постижения, съдържащи текст, който може да допълни CySAP продуктите. Целта е тези доклади да подобрят качеството на продуктите на проекта в съответствие с дейностите, договорени от участващите държави-членки.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
30/08/2016 00:00
04/11/2016 17:00
07/11/2016 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 205-370107
Поправка
22/10/2016 00:00
2016/S 166-298472
Обявление за поръчка
30/08/2016 00:00