Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
16.CPS.OP.130 Курсове за енергийни ръководители в областта на отбраната.
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
05/10/2016
Краен срок за получаване на оферти:
07/11/2016
Статус:
Затворена
Информация
16.CPS.OP.130.
16.CPS.OP.130 Курсове за енергийни ръководители в областта на отбраната.
Целта на тази поръчка е осигуряването на образователни услуги, свързани с развитието, от професионален доставчик на услуги за обучение по системи за енергийно управление, специфични за сектора на отбраната, които трябва да бъдат предоставени до членове на Европейската отбранителна общност като пилотна програма за 1 година (етап 1) преди ангажирането с текущата програма на курса за енергийни ръководители в областта на отбраната (етап 2).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-икономично
Условия за участие
Моля, направете справка с тръжните документи, достъпни на адреса за e-tendering, посочен по-горе в точка I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
05/10/2016 00:00
07/11/2016 17:00
08/11/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 192-344787
Обявление за поръчка
05/10/2016 00:00