Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Пълна гаранционна поддръжка, отстраняване на смущения и ремонти за инсталации за...
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
07/09/2016
Краен срок за получаване на оферти:
10/10/2016
Статус:
Затворена
Информация
UCA 028/16
Пълна гаранционна поддръжка, отстраняване на смущения и ремонти за инсталации за почистване на фасада в сграда Justus Lipsius (партида...
Сключване на 1 или повече рамкови договори, които да продължат 4 години + 1 период от 1 година, за пълна гаранция и профилактична и ремонтна поддръжка, както и дейности (които се основават на такса със записани часове) за системи за почистване на фасада в 2 сгради на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз (оттук нататък GSC) и сградите на Европейския икономически и социален комитет и Комитетът на регионите в Брюксел (по-нататък „Комитетите“): — партида 1: сграда Justus Lipsius на GSC – rue de la Loi 175, 1040 Brussels, БЕЛГИЯ, — партида 2: сграда Lex на GSC – rue de la Loi 145, 1040 Brussels, БЕЛГИЯ, — партида 3: сградите на Комитетите (Европейски икономически и социален комитет и Комитета на регионите) – разположени в Брюксел.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
07/09/2016 00:00
30/09/2016 23:59
03/10/2016 00:00
10/10/2016 23:59
14/10/2016 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 сграда Justus Lipsius на GSC Сключване на рамков договор, който да продължи 4 години + 1 период от 1 година, за пълна гаранция и профилактична и ремонтна поддръжка, както и дейности (които се основават на такса със записани часове) за системи за почистване на фасада в сграда Justus Lipsius – rue de la Loi 175, 1040 Brussels, БЕЛГИЯ.
Партида 2 сграда Lex Сключване на рамков договор, който да продължи 4 години + 1 период от 1 година, за пълна гаранция и профилактична и ремонтна поддръжка, както и дейности (които се основават на такса със записани часове) за системи за почистване на фасада в сграда Lex – rue de la Loi 145, 1040 Brussels, БЕЛГИЯ.
Партида 3 Сградите на Комитетите (Европейски икономически и социален комитет и Комитета на регионите) Сключване на рамков договор, който да продължи 4 години + 1 период от 1 година, за пълна гаранция и профилактична и ремонтна поддръжка, както и дейности (които се основават на такса със записани часове) за системи за почистване на фасада в сградите на Комитетите (Европейски икономически и социален комитет и Комитета на регионите) – разположени в Брюксел.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 172-308664 Обявление за поръчка 07/09/2016 00:00