Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Информационна система за търговски обозначения за рибни продукти и продукти от а...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)
Дата на публикация в TED:
03/09/2016
Краен срок за получаване на оферти:
14/10/2016
Статус:
Затворена
Информация
MARE/2016/16.
Информационна система за търговски обозначения за рибни продукти и продукти от аквакултури.
Предметът на поръчката е поддръжката на база данни от информация, свързана с търговски обозначения за рибни продукти и продукти от аквакултури (FAP), продавани в Европейския съюз и на свързаната информационна система за разпространение на тази информация онлайн на специализирана интернет страница. Тази услуга се основава на базата данни и на информационната система, които са били разработени в рамките на пилотен проект. Пилотната система сега трябва да бъде управлявана на постоянна основа. Информационната система ще бъде хоствана от Европейската комисия. Поддръжката включва управление на съдържание и на някои разработки, насочени към подобряване на системата, с цел да се вземат предвид нуждите от нови или различни функционалности, както и технологичните промени.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
03/09/2016 00:00
14/10/2016 23:59
21/10/2016 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 170-305436
Обявление за поръчка
03/09/2016 00:00