Данни на покана за участие в търг

A revised version of annex 7 is now available in the documents library. Row 111 has been deleted and the formula in cell G142 has been corrected.
Заглавие:
Превръщане на регионите и градовете в стартови площадки на цифровaта трансформац...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Age...
Дата на публикация в TED:
07/09/2016
Краен срок за получаване на оферти:
21/11/2016
Статус:
Затворена
Информация
EASME/COSME/2016/027.
Превръщане на регионите и градовете в стартови площадки на цифровaта трансформация и промишлената модернизация.
Тази покана за участие в търг цели да подпомогне създаването на регионални и местни възможности в областта на цифровата трансформация, като предлага практически политически консултации, обучение и подкрепа за 15 региона и градове в Европа – така наречените региони и градове модели – които желаят да предприемат смели мерки по отношение на скалата за цифровизация. Изпълнителят ще предлага първокласни политически насоки, наставничество, улесняване и услуги за представяне в най-добрата светлина, чрез които градовете и регионите могат да научат и приложат успешно набор от препоръки, изложени в „Проект за градове и региони като стартови площадки на цифровaта трансформация“, разработени от стратегически политически форум, посветен на цифровата трансформация.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
07/09/2016 00:00
21/11/2016 23:59
28/11/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 172-308643
Обявление за поръчка
07/09/2016 00:00