Данни на покана за участие в търг

Note: the time limit for receipt of tenders has been extended. The new tender deadline is 6/2/2017. A corrigendum was done to replace TCF requirement for recycled paper products with ECF or PCF requirement. See corrected Annex G. The tenderer must use the corrected Annex G.
Заглавие:
Доставка на канцеларски принадлежности и офис материали.
Възлагащ орган:
European Fisheries Control Agency (EFCA)
Дата на публикация в TED:
13/12/2016
Краен срок за получаване на оферти:
06/02/2017
Статус:
Затворена
Информация
EFCA/2016/OP/03.
Доставка на канцеларски принадлежности и офис материали.
Целта на тази открита покана за участие в търг е да се сключи рамков договор с 1 доставчик за предоставяне на канцеларски принадлежности и офис материали за EFCA. Определение за канцеларски принадлежности в контекста на тази тръжна процедура: материали за писане, произведени с търговска цел, включително нарязана хартия, пликове, изделия за писане и други офис консумативи. Канцеларските принадлежности включват материали за писане на ръка (например хартия за писма, химикали, моливи) или отпечатване чрез механично оборудване, като например компютърни принтери (напр. принтерна хартия, принтерни тонери). Осигуряването на канцеларски принадлежности и офис материали ще бъде направено чрез формуляри за поръчка. Доставката на поръчани продукти ще се извърши или чрез навременна доставка или чрез постоянни услуги за доставка. Постоянната доставка е система, при която най-често използваните канцеларски продукти са систематично доставени редовно, в зависимост от условията на формуляра за поръчка (например: поръчани са 120 бройки на даден продукт, трябва да бъдат доставяни 10 бройки всеки месец).
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Цена
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
13/12/2016 00:00
06/02/2017 15:00
07/02/2017 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 012-017120 Поправка 18/01/2017 00:00
2016/S 240-436862 Обявление за поръчка 13/12/2016 00:00