Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Външна оценка на качеството на молекулярно типизиране на салмонела, STEC/VTEC и ...
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
09/09/2016
Краен срок за получаване на оферти:
14/10/2016
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2016/OCS/7908/01.
Външна оценка на качеството на молекулярно типизиране на салмонела, STEC/VTEC и листерия.
Предметът на рамковия договор е осигуряването на схеми за външна оценка на качеството (EQA) за подпомагане на наблюдението с подобрено молекулярно типизиране на салмонела, STEC/VTEC и на Листерия моноцитогенис за изпълнение на PFGE, MLVA, клъстерен анализ, определяне на серотипа и определяне на вирулентност на избрани патогени.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
09/09/2016 00:00
N/A
N/A
14/10/2016 16:30
21/10/2016 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 EQA за салмонела Партида 1 обхваща организирането на упражнение за EQA за PFGE, MLVA и клъстерни анализи, базирани на молекулярно типизиране, на Salmonella spp.
Партида 2 EQA за STEC/VTEC Партида 2 обхваща организирането на упражнение за EQA за PFGE, определяне на серотипа, откриване на вирулентни гени и клъстерни анализи, базирани на молекулярно типизиране, на STEC/VTEC.
Партида 3 EQA за Листерия моноцитогенис Партида 3 обхваща организирането на упражнение за EQA за PFGE, определяне на серотипа и клъстерни анализи, базирани на молекулярно типизиране, на Листерия моноцитогенис.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 174-312019 Обявление за поръчка 09/09/2016 00:00