Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Сертифициране и подобряване на ИТ сигурността на европейската статистическа сист...
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
14/10/2016
Краен срок за получаване на оферти:
09/12/2016
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/B/2016/024.
Сертифициране и подобряване на ИТ сигурността на европейската статистическа система (ЕСС).
Тази покана за участие в търг обхваща дейности, свързани със сертифициране и подобряване на ИТ сигурността на европейската статистическа система (ЕСС).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Договор за обществена поръчка
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
14/10/2016 00:00
09/12/2016 16:30
15/12/2016 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Управление на услугата по централно сертифициране на ИТ сигурността на европейската статистическа система (ЕСС) и одитиране на...
Управление на услугата по централно сертифициране на ИТ сигурността на европейската статистическа система (ЕСС) и одитиране на Евростат във връзка с рамката на ИТ сигурността на ЕСС.
Партида 2
Организиране на семинари за подобряване на ИТ сигурността в рамките на европейската статистическа система (ЕСС)
Организиране на семинари за подобряване на ИТ сигурността в рамките на европейската статистическа система (ЕСС).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 199-357887
Обявление за поръчка
14/10/2016 00:00