Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Пилотен проект – насърчаване на екологична циркулярна икономика в Европа чрез съ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
16/09/2016
Краен срок за получаване на оферти:
28/10/2016
Статус:
Затворена
Информация
ENV.A.3/SER/2016/0046.
Пилотен проект – насърчаване на екологична циркулярна икономика в Европа чрез създаване на възможности, работа в мрежа и обмен...
Целта на тази поръчка ще бъде да се улесни трансфера на познания и обмена на иновативни най-добри практики и да се развият възможностите и иновативния потенциал за МСП, за да разработят екоиновационни решения и използват нови възможности в екологичната циркулярна икономика. Поръчката ще включва 4 взаимосвързани задачи: 1) организиране на обучителни модули за избрани организации за подпомагане на МСП, с цел да се помогне на участниците да развият допълнително своя експертен опит и дейности в областта на ефективността на ресурсите, циркулярната икономика и екологосъобразните иновации; 2) увеличаване на избрани зелени решения чрез създаване на възможности, трансфер на знания и обмен на най-добри практики; 3) подпомагане на регионалните органи при включването на политики и действия, свързани с ефективността на ресурсите, циркулярната икономика и екологосъобразните иновации, насочени към МСП в техните стратегии за регионално развитие или развитие на промишлеността; 4) организиране на заключителна конференция, представяща резултатите на проекта и показваща най-добрите практики на МСП.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
16/09/2016 00:00
28/10/2016 16:00
10/11/2016 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 179-320232
Обявление за поръчка
16/09/2016 00:00