Данни на покана за участие в търг

The Corrigendum II of the Price schedule is the second corrigendum. The first was published in eTendering on 13/10/2016. The following items have now been modified in accordance with the replies given to the questions received: - 3.26 (size of page and format of the source file have been added); - 3.28 (deleted); - 7.1 to 7.5 and 7.7 to 7.10 (deleted); - 9.7 (time unit, i.e. "per day" , added)
Заглавие:
Рамков договор за информационни и комуникационни дейности, свързани с интегриран...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)
Дата на публикация в TED:
22/09/2016
Краен срок за получаване на оферти:
04/11/2016
Статус:
Затворена
Информация
MARE/2016/11.
Рамков договор за информационни и комуникационни дейности, свързани с интегрираната морска политика (ИМП) и с общата политика в...
Целта на рамковия договор е да се съдейства за обяснение, популяризиране, изпълнение и разработване на ИМП и ОПОР, както и да се повиши обществената осведоменост по отношение на целите, проблемите и инициативите в тези области. Този рамков договор за услуги ще включва също и услуги за Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME) и за Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA). Поканата за участие в търг обхваща следните задачи и услуги: А) проектиране, реализиране и проследяване на информационни и комуникационни кампании; Б) редакторски задачи, изготвяне на съдържание и разработване на комуникационни материали и управление на бази данни за разпространението на информационни материали и за други цели; В) аудиовизуални услуги; Г) подкрепа в областта на цифровите комуникации и онлайн дейностите; Д) организиране на участие в мероприятия и изложения; Е) подкрепа за връзки с медиите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
22/09/2016 00:00
04/11/2016 23:59
15/11/2016 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 183-327975
Обявление за поръчка
22/09/2016 00:00