Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамкови договори за услуги по поддръжка на тестови съоръжения за емисии на JRC в...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
16/11/2016
Краен срок за получаване на оферти:
19/12/2016
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2016/C.4/5013/OC.
Рамкови договори за услуги по поддръжка на тестови съоръжения за емисии на JRC в лабораториите VELA.
Целта на тази процедура по обществена поръчка е да се сключат рамкови договори за услуги по профилактична и ремонтна поддръжка на съоръженията и инструментите на лабораториите VELA, както и за специфична техническа подкрепа, както е описано в спецификациите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
16/11/2016 00:00
19/12/2016 23:59
23/12/2016 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Партида 1 – оборудване за измерване на емисии и системи, свързани с безопасността
Услуги за профилактична и ремонтна поддръжка на оборудване за измерване на емисии и системи, свързани с безопасността за лабораторията VELA. Тази поръчка ще обхване специфични части и компоненти на съоръженията VELA 1, VELA 2, VELA 3, VELA 5, VELA 6, VELA 7, VELA 8, VELA 9 и определен брой самостоятелни инструменти.
Партида 2
Партида 2 – климатични системи
Услуги по профилактична и ремонтна поддръжка на климатични системи за лабораторията VELA. Тази поръчка ще обхване специфични части и компоненти на съоръженията VELA 1, VELA 2, VELA 3, VELA 5, VELA 6, VELA 7, VELA 8, VELA 9 и определен брой самостоятелни инструменти.
Партида 3
Партида 3 – шаси-динамометър на съоръжението VELA 2
Съоръжението за изпитване VELA 2 се намира на обекта на JRC Испра. VELA 2 е съоръжение за изпитване на емисии за автомобилни превозни средства, оборудвани с 4 x 4 шаси-динамометър. За шаси-динамометъра на VELA 2 се изискват както услуги по профилактична, така и по ремонтна поддръжка.
Партида 4
Партида 4 – оборудване за измерване на емисиите на съоръжението VELA 2
Тестовото съоръжение за измерване на емисии VELA 2 е оборудвано с цялостна система за измерване на емисии, която включва: — 2 стенда за газов анализатор MEXA, — тунел за разреждане и вземане на проби при постоянен обем (CVS), — подпомагане на управлението, — система за управление на изпитване (система за изпитване на емисиите на превозно средство). За оборудването за измерване на емисиите на VELA 2 се изискват както услуги по профилактична, така и по ремонтна поддръжка.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 221-402419
Обявление за поръчка
16/11/2016 00:00