Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за управлението, поддръжката и разработването на интранет и екстранет с...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
28/09/2016
Краен срок за получаване на оферти:
15/11/2016
Статус:
Затворена
Информация
OP-1349.
Подкрепа за управлението, поддръжката и разработването на интранет и екстранет страници и приложения в групата на ЕИБ.
Целта на тази покана за участие в търг е да се възложат многостранни рамкови споразумения за помощ при поддръжката, подкрепата и разработването на интранет и екстранет страници и приложения в групата на ЕИБ. ЕИБ ще подпише рамкови споразумения с до 3 успешни оференти, при условие че е получен достатъчен брой приемливи оферти. За изпълнението на рамковите споразумения ще се приложи каскаден механизъм за възлагане и/или паралелен механизъм за възлагане (както е описано в документите за обществена поръчка).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
28/09/2016 00:00
15/11/2016 23:59
18/11/2016 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 200-360116 Поправка 15/10/2016 00:00
2016/S 187-335108 Обявление за поръчка 28/09/2016 00:00