Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за доставка на инструменти/системи за мониторинг за работата на д...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
29/09/2016
Краен срок за получаване на оферти:
03/11/2016
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
JRC/IPR/2016/C.4/5021/OC.
Рамков договор за доставка на инструменти/системи за мониторинг за работата на двигатели, мотори и акумулатори и техническа...
Целта на настоящата поръчка е да се сключи рамков договор за доставката, монтажа и техническата помощ, тестване с цел проверка, гаранция и свързани услуги за специфични датчици, инструменти и софтуер за точно и надеждно измерване на работните параметри по време на изпитване или в лабораторията, или на пътя.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Цена
Важни събития
29/09/2016 00:00
03/11/2016 23:59
07/11/2016 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 188-337011
Обявление за поръчка
29/09/2016 00:00