Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Конкурси Solar Decathlon Europe – анализ на резултатите.
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
11/10/2016
Краен срок за получаване на оферти:
29/11/2016
Статус:
Затворена
Информация
ENER/C2/2016-502.
Конкурси Solar Decathlon Europe – анализ на резултатите.
Целта на този търг е да се получат знания и документи от резултатите от всички конкурси Solar Decathlon Europe, проведени в деня на публикуване на търга, за да се разпространят и насърчат конкурсите Solar Decathlon Europe. В случай на следващите конкурси Solar Decathlon Europe, които ще бъдат организирани по време на срока на настоящата поръчка за услуги, оферентът ще предостави документи и анализи също и за тези конкурси – ако последният конкурс стартира най-малко 18 месеца преди края на договора за услуги. Резултатите от този търг ще бъдат включени в информационната система за интелигентни градове, създадена с подкрепата на Европейската комисия, чиято цел е да се събират данни за проекти, свързани с интелигентните градове и сгради.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
11/10/2016 00:00
29/11/2016 17:00
07/12/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 196-353079
Обявление за поръчка
11/10/2016 00:00