Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на общ обект за възстановяване на работна област.
Възлагащ орган:
European Medicines Agency (EMA)
Дата на публикация в TED:
08/10/2016
Краен срок за получаване на оферти:
10/11/2016
Статус:
Затворена
Информация
EMA/2016/28/SG.
Предоставяне на общ обект за възстановяване на работна област.
Предоставяне на общи обекти за възстановяване на работна област (1 основен и поне 2 помощни), оборудвани с минимум 100 работни станции и свързано ИТ и телефонно оборудване, както и предоставяне на Интернет и Wi-Fi, наред с други минимални изисквания, описани в техническите спецификации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
08/10/2016 00:00
10/11/2016 12:00
14/11/2016 12:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 195-350738
Обявление за поръчка
08/10/2016 00:00