Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проект за разширяване и модернизиране на сграда Konrad Adenauer в Люксембург – п...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Дата на публикация в TED:
08/11/2016
Краен срок за получаване на оферти:
25/01/2017
Статус:
Затворена
Информация
INLO – D – UPIL – T – 16 – AO8
Проект за разширяване и модернизиране на сграда Konrad Adenauer в Люксембург – партида 55 (партидa за интериорни дейности).
Проектът за разширяване и модернизиране на сграда Konrad Adenauer в Люксембург включва изграждане на разширение към административна сграда от приблизително 190 000 m2 и, след решение, което ще бъде взето на по-късен етап, реновиране на съществуващата административна сграда от 65 000 m2. Този административен комплекс ще помещава всички отдели на Европейския парламент, които работят в Люксембург. Тази поръчка обхваща следната партида: — партида 55 „Подвижни стени – врати“. Партидата е неделима.
Строителство
Открита процедура
Затворена
Проверен
Цена
Важни събития
08/11/2016 00:00
25/01/2017 23:59
01/02/2017 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 215-391081
Обявление за поръчка
08/11/2016 00:00