Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
16.CPS.OP.186: Рамков договор за предоставяне на подкрепа за преразглеждане на е...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
11/10/2016
Краен срок за получаване на оферти:
16/11/2016
Статус:
Затворена
Информация
16.CPS.OP.186.
16.CPS.OP.186: Рамков договор за предоставяне на подкрепа за преразглеждане на елемент Б на планa за развитие на възможностите (CDP).
Услуги, които ще се предоставят по настоящата поръчка: предоставяне на услуги по подкрепа за преразглеждане на елемент Б на планa за развитие на възможностите (CDP).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-икономично
Условия за участие
Моля, направете справка с тръжните документи, достъпни на адреса за e-tendering, посочен по-горе в точка I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
11/10/2016 00:00
16/11/2016 17:00
18/11/2016 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 196-353058
Обявление за поръчка
11/10/2016 00:00