Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Високотехнологични умения: повишаване на добрите практики и рефокусиране към про...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Дата на публикация в TED:
02/11/2016
Краен срок за получаване на оферти:
30/01/2017
Статус:
Затворена
Информация
EASME/COSME/2016/033.
Високотехнологични умения: повишаване на добрите практики и рефокусиране към програми и стимули за финансиране.
EASME желае да сключи договор за услуги за бенчмаркинг на обществени политики и публично-частни партньорства и за отправяне на препоръки за повишаване на добрите практики и рефокусиране върху програмите и стимулите за финансиране в Европа (при пълно спазване на правилата за държавна помощ), свързани конкретно с придобиването на високотехнологични умения.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
02/11/2016 00:00
30/01/2017 00:00
08/02/2017 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 214-389297
Поправка
05/11/2016 00:00
2016/S 211-383525
Обявление за поръчка
02/11/2016 00:00