Данни на покана за участие в търг

Please note: The maximum budget available for the resulting contracts has been raised from €400.000,00 to €600.000,00. In all documentation, wherever the former budget figure is mentioned, please take it to now read €600.000,00. A formal corrigendum notice has been published.
Заглавие:
Подпомагане на дейностите по опазване на критични информационни инфраструктури.
Възлагащ орган:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Дата на публикация в TED:
05/10/2016
Краен срок за получаване на оферти:
04/11/2016
Статус:
Затворена
Информация
ENISA F-COD-16-T32.
Подпомагане на дейностите по опазване на критични информационни инфраструктури.
ENISA желае да възложи услугите на минимум 2-ма и максимум 5-ма доставчика на услуги, които могат да предоставят подкрепа в областта на опазване на критични информационни инфраструктури. Одобрените оференти трябва да могат да докажат значителен опит и умения в тази област на CIIP, с акцент върху аспектите, засегнати в годишната работна програма на ENISA. Поради различното естество на изискваните услуги се насърчава сътрудничество с други субекти чрез възлагане на подизпълнител и/или консорциум/ad hoc обединения.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Според тръжната документация.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
05/10/2016 00:00
04/11/2016 18:00
07/11/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 202-364564
Поправка
19/10/2016 00:00
2016/S 192-344788
Обявление за поръчка
05/10/2016 00:00