Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги за проучване на удовлетвореността на персонала.
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
13/10/2016
Краен срок за получаване на оферти:
14/11/2016
Статус:
Затворена
Информация
AO/015/16.
Услуги за проучване на удовлетвореността на персонала.
Работата на EUIPO през следващите 5 години е определена в стратегическия план за 2020 („SP2020“), който бе приет на 1.6.2016 г. и е обяснена подробно в годишните работни програми на Службата. С SP2020, EUIPO желае да продължи да осъществява своите оперативни и административни дейности по най-благоприятния начин и да бъде най-добре подготвена за бъдещите предизвикателства. Обхватът на настоящата покана за участие в търг е да получи осигуряването на услуги за проучвания на удовлетвореността на персонала. Проучванията трябва да се провеждат от независим доставчик по регулярна и периодична времева рамка, за да се помогне на Службата да постигне целите, изложени в SP2020.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
13/10/2016 00:00
14/11/2016 13:00
15/11/2016 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 198-356356
Обявление за поръчка
13/10/2016 00:00