Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
16.ESI.OP.227: Директна поръчка за предоставяне на проучване относно главни базо...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
12/10/2016
Краен срок за получаване на оферти:
14/11/2016
Статус:
Затворена
Информация
16.ESI.OP.227.
16.ESI.OP.227: Директна поръчка за предоставяне на проучване относно главни базови компоненти и градивни елементи от следващо...
Услуги, които ще се предоставят по настоящата поръчка: предоставяне на проучване относно главни базови компоненти и градивни елементи от следващо поколение за обработка на сигнали и цифрова обработка за системи за отбрана.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-икономично
Условия за участие
Моля, направете справка с тръжните документи, достъпни на адреса за e-tendering, посочен по-горе в точка I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
12/10/2016 00:00
14/11/2016 17:00
16/11/2016 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 197-354642
Обявление за поръчка
12/10/2016 00:00