Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поръчка за услуги за по-нататъшното развитие на водните баланси на ЕС на нивото ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
30/03/2013
Краен срок за получаване на оферти:
21/05/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.D.1/SER/2013/0007.
Поръчка за услуги за по-нататъшното развитие на водните баланси на ЕС на нивото на водосборните подбасейни – подготвително...
Целта на настоящата покана за участие в търг е подготовката на ревизирани и пълни баланси на европейските водни ресурси (количество, качество) с месечни решения на ниво подбасейни. Проектът следва да се заеме с най-значимите пропуски в данните и да ги смекчи (както и пропуските в методологията, породени от отсъствието на данни), така че да могат да бъдат установени водните баланси на ниво подбасейни за целия ЕС, като се постигне ниво на надеждност, най-малко еднакво с това в групата на най-добре документираните басейни, за да може в края на договора да се създаде възможност за по-добра съпоставимост в цяла Европа. Той следва също така да валидира онези компоненти на водния баланс, които не са били финализирани поради пропуските в данните. Настоящият проект следва също да допринесе за формулирането и създаването на прототип на постоянен и рентабилен процес за изготвяне на водни баланси, като подобри взаимодействието между реконструираните и отчетените данни.http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
30/03/2013 00:00
N/A
21/05/2013 16:00
04/06/2013 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 064-106416
Обявление за поръчка
30/03/2013 00:00