Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Инициатива за подпомагане за подкрепа на действащи лица, работещи в областта на ...
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
23/11/2016
Краен срок за получаване на оферти:
01/02/2017
Статус:
Затворена
Информация
EASME/H2020/EE/2016/021.
Инициатива за подпомагане за подкрепа на действащи лица, работещи в областта на устойчивата енергия на местно и регионално ниво.
EASME стартира тази покана за участие в търг относно инициатива за подпомагане за подкрепа на действащи лица, работещи в областта на устойчивата енергия на местно и регионално ниво. Поръчката има за цел да стимулира инвестициите в областта на „устойчивата енергия“ като повиши уменията на местните и регионалните агенции в областта на енергийната ефективност, финансирането и разработването на проект. Дейността ще продължи 36 месеца и ще разгледа необходимостта от подобряване на оперативните възможности на енергийните агенции, обучение на техния персонал и насърчаване на обмена на познания и опит, свързан с разработването и осъществяването на местни дейности и проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
23/11/2016 00:00
27/01/2017 23:59
N/A
01/02/2017 23:59
08/02/2017 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 226-411183 Обявление за поръчка 23/11/2016 00:00