Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на инструменти за онлайн тестване за услуги по електронно здравеопаз...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Дата на публикация в TED:
02/11/2016
Краен срок за получаване на оферти:
28/11/2016
Статус:
Затворена
Информация
SANTE/2016/A4/049.
Осигуряване на инструменти за онлайн тестване за услуги по електронно здравеопазване и помощ при организирането на мероприятия...
Общите цели на тази покана са да се сключи договор за поддръжка на тестове за оперативна съвместимост в инструмент за тестване (инструмент за тестване Gazelle) и документи за анамнеза на пациент и за електронно медицинско предписание в инструмент за управление на документ (инструмент Art-Decor) в рамките на инфраструктура на цифрови услуги за електронно здравеопазване. Gazelle и Art-Decor са инструменти с отворен код и са използвани като референция в тази покана за тръжна спецификация. Оферентът може да предложи други инструменти, ако те отговарят на изискванията. Двата инструмента ще бъдат набавени като се използва софтуер като модел на обслужване, включващ всички разходи за хардуер и софтуер и актуализации на софтуера, необходим за новите версии по време на договорния период. Изпълнителят трябва също така да предостави помощ при организирането на мероприятия за тестване в помещенията на Европейската комисия за държавите-членки и да предложи ad hoc консултиране/обучение по отношение на тестването на оперативната съвместимост.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
02/11/2016 00:00
28/11/2016 17:00
02/12/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 211-383548
Обявление за поръчка
02/11/2016 00:00