Данни на покана за участие в търг

Attention Modifications substantielles du cahier des charges et modification des dates de dépôt des offres et d'ouverture de celles-ci.
Заглавие:
Осигуряване на копирна и графична хартия.
Възлагащ орган:
European Court of Auditors (ECA)
Дата на публикация в TED:
04/11/2016
Краен срок за получаване на оферти:
09/01/2017
Статус:
Затворена
Информация
AO 581.
Осигуряване на копирна и графична хартия.
Европейската сметна палата възнамерява да възложи многогодишен рамков договор за 4 години за доставката на копирна и графична хартия с различно тегло, размери и цветове, отговаряща на определени стандарти и технически критерии по отношение на околната среда, както е посочено в част Б на спецификациите.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Цена
Важни събития
04/11/2016 00:00
N/A
N/A
09/01/2017 23:59
12/01/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 224-407845 Поправка 19/11/2016 00:00
2016/S 213-387420 Обявление за поръчка 04/11/2016 00:00