Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Набавяне на информация относно търгове, процедури по субсидиране и експерти.
Възлагащ орган:
European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Дата на публикация в TED:
10/11/2016
Краен срок за получаване на оферти:
27/08/2021
Статус:
Затворена
Информация
OLAF/C3/80/2016.
Набавяне на информация относно търгове, процедури по субсидиране и експерти.
Базата данни трябва да предостави пълен набор от актуална информация относно възлагането на поръчки, субсидии и експерти. Базата данни трябва да обхваща търговете, субсидиите и експертите, организирани от Европейската комисия, от други европейски институции (например Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка и др.), с колкото се може повече други международни агенции/спонсори за финансиране (напр. Световната банка, Африканската банка за развитие и т.н.) и министерства/агенции на ЕС или държави извън ЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
10/11/2016 00:00
27/08/2021 04:10
12/01/2017 14:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Набавяне на информация относно търгове
Базата данни трябва да предостави пълен набор от актуална информация относно търгове за обществени поръчки.
Партида 2
Набавяне на информация относно субсидии
Базата данни трябва да предостави пълен набор от актуална информация относно субсидии.
Партида 3
Набавяне на информация относно експерти
Базата данни трябва да предостави пълен набор от актуална информация относно експертите.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 217-394663
Обявление за поръчка
10/11/2016 00:00