Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на цветни суровини за Съвместния изследователски център на Европейската...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
18/11/2016
Краен срок за получаване на оферти:
20/12/2016
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2016/R.I.3/5048/OC.
Доставка на цветни суровини за Съвместния изследователски център на Европейската комисия, обект в Испра (VA).
Настоящата поръчка включва доставката на цветни суровини, необходими за многобройните дейности, извършени в различни изследователски лаборатории в Съвместния изследователски център (JRC), обект в Испра. Поръчката е разделена на 2 партиди: партида 1: цветни метали в различни форми и размери (алуминий AG3-M и дуралуминий); партида 2: цветни метали в различни форми и размери (мед, месинг и бронз). За подробно описание, моля, направете справка с тръжните документи, достъпни на интернет страницата, посочена в точка I.3.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
18/11/2016 00:00
20/12/2016 23:59
09/01/2017 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Доставка на цветни метали в различни форми и размери (алуминий AG3-M и дуралуминий) Доставка на цветни метали в различни форми и размери (алуминий AG3-M и дуралуминий), описани по-подробно в тръжните документи, достъпни на интернет страницата, посочена в точка I.3.
Партида 2 Доставка на цветни метали в различни форми и размери (мед, месинг и бронз) Доставка на цветни метали в различни форми и размери (мед, месинг и бронз), описани по-подробно в тръжните документи, достъпни на интернет страницата, посочена в точка I.3.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 223-405808 Обявление за поръчка 18/11/2016 00:00