Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Администриране и осигуряване на временен персонал за групата на ЕИБ в рамките на...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
22/11/2016
Краен срок за получаване на оферти:
29/12/2016
Статус:
Затворена
Информация
VP-1334.
Администриране и осигуряване на временен персонал за групата на ЕИБ в рамките на програмата за управлявани услуги (MSP).
Групата на ЕИБ има за цел подбора на единствен доставчик на управлявани услуги (MSP) за администрирането на временен персонал и до 12 агенции за осигуряване на персонал за осигуряването на временен административен/помощен и професионален/изпълнителен персонал.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
22/11/2016 00:00
29/12/2016 23:59
03/01/2017 14:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Управление на осигуряването на временен персонал (програма за управлявани услуги (MSP)) за групата на ЕИБ в Люксембург и външните...
Предоставяне на администриране от външни изпълнители на задачи, свързани с временния персонал за групата на ЕИБ в Люксембург и външните офиси на групата на ЕИБ.
Партида 2
Временен административен/помощен персонал за седалището на групата на ЕИБ в Люксембург
Осигуряване на административен/помощен временен персонал в Люксембург чрез агенциите за осигуряване на персонал.
Партида 3
Временен професионален/изпълнителен персонал за седалището на групата на ЕИБ в Люксембург
Осигуряване на временен професионален/изпълнителен персонал в Люксембург чрез агенциите за осигуряване на персонал.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 225-409517
Обявление за поръчка
22/11/2016 00:00