Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на услуги на спортен инструктор (партида 1) и физиотерапевт (партида...
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
05/11/2016
Краен срок за получаване на оферти:
09/12/2016
Статус:
Затворена
Информация
UCA-PRQ 16/026.
Осигуряване на услуги на спортен инструктор (партида 1) и физиотерапевт (партида 2) за фитнес залата на Генералния секретариат на...
Осигуряване на услуги за фитнес залата в сградите на Секретариата на Съвета на Европейския съюз: партида 1: за 4 x 2 часа/седмично, спортният инструктор трябва да проверява физическата годност на потребителите на фитнес залата; да им показва как да използват оборудването правилно; да разработи тренировъчни програми, приспособени към потребностите на потребителите; да гарантира, че фитнес залата е добре управлявана, така че нейните потребители да следват надлежно инструкциите за ползване, които са им дадени в частност; партида 2: за 3 x 2 часа/седмично, физиотерапевтът трябва да обхване същите задачи като на инструктора, както и да подкрепи тези потребители, които са със здравословни проблеми.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
05/11/2016 00:00
N/A
N/A
09/12/2016 23:59
14/12/2016 10:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Осигуряване на услуги на спортен инструктор Партида 1: за 4 x 2 часа/седмично, спортният инструктор трябва да проверява физическата годност на потребителите на фитнес залата; да им показва как да използват оборудването правилно; да разработи тренировъчни програми, приспособени към потребностите на потребителите; да гарантира, че фитнес залата е добре управлявана, така че нейните потребители да следват надлежно инструкциите за ползване, които са им дадени в частност. Услугите трябва да бъдат осигурени по време на следните времеви периоди: 12:00–14:00, от понеделник до петък и 17:00–19:00, от понеделник до четвъртък.
Партида 2 Осигуряване на услуги на физиотерапевт Партида 2: за 3 x 2 часа/седмично, физиотерапевтът трябва да обхване същите задачи като на инструктора, както и да подкрепи тези потребители, които са със здравословни проблеми. Услугите трябва да бъдат осигурени по време на следните времеви периоди: 12:00–14:00, от понеделник до петък и 17:00–19:00, от понеделник до четвъртък.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 214-389315 Обявление за поръчка 05/11/2016 00:00