Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Малко по размер ИТ оборудване и консумативи, съдебномедициско оборудване, аудиов...
Възлагащ орган:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Дата на публикация в TED:
05/11/2016
Краен срок за получаване на оферти:
08/12/2016
Статус:
Затворена
Информация
1606/C1/D
Малко по размер ИТ оборудване и консумативи, съдебномедициско оборудване, аудиовизуални артикули и свързани услуги.
Целта на поръчката е да даде възможност на Европол да покрие нуждите си за малко по размер ИТ оборудване и консумативи, съдебномедициско оборудване, аудиовизуални артикули и свързани услуги, които не са обхванати от други рамкови договори на Европол. Поръчката трябва да съставлява обслужване на едно гише за разнородно ИT оборудване, както и канал за набавяне за всички артикули, включени в обхвата на поръчката.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
05/11/2016 00:00
08/12/2016 23:59
12/12/2016 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 214-389296
Обявление за поръчка
05/11/2016 00:00