Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Заплащане на такси за инфраструктура за устойчив транспорт и усвояване на външни...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Дата на публикация в TED:
09/11/2016
Краен срок за получаване на оферти:
06/01/2017
Статус:
Затворена
Информация
№ 2016/S 204-367930
Заплащане на такси за инфраструктура за устойчив транспорт и усвояване на външните фактори на транспорта.
Подготовка на проучване за оценка на степента, до която принципите „потребителят плаща“ и „замърсителят плаща“ са приложени в държавите-членки на ЕС и в други развити икономики. Това също така ще включва преглед на напредъка на държавите-членки спрямо целта за пълно усвояване на външните разходи на транспорта. Проучването ще подкрепи събирането, изчисляването, представянето и анализирането на данни относно различните аспекти на инвестициите за транспортната инфраструктура, поддръжката, заплащането на такси за инфраструктурата, външните разходи за транспорт и мерките за усвояване на външните фактори. Въз основа на данните, изследването ще предостави преглед и сравнителен анализ на приходите и разходите, свързани с инфраструктурата на транспорта и степента и потенциалът за по-нататъшно усвояване на външните фактори на транспорта.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
09/11/2016 00:00
06/01/2017 23:59
16/01/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 216-392775
Обявление за поръчка
09/11/2016 00:00