Данни на покана за участие в търг

Please note that an updated Invitation to tender and Financial form has been uploaded - The deadline of submission of tenders has been extended – NEW SUBMISSION DEADLINE: 30/03/2017 – NEW DATE FOR PUBLIC OPENING OF TENDERS: 07/04/2017
Заглавие:
„Рекламиране на свободни работни места за старши работници в международните меди...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Дата на публикация в TED:
16/02/2017
Краен срок за получаване на оферти:
30/03/2017
Статус:
Затворена
Информация
HR/R3/PO/2016/074.
„Рекламиране на свободни работни места за старши работници в международните медии“.
Тази поръчка обхваща обяви за свободни работни места за старши работници в международните медии (печатни и онлайн), съответстващи на функциите на генерален директор, заместник генерален директор, специален съветник със степен AD15, директор или главен съветник със степен AD14.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
16/02/2017 00:00
30/03/2017 23:59
07/04/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 055-100855
Поправка
18/03/2017 00:00
2017/S 033-059085
Обявление за поръчка
16/02/2017 00:00