Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Въздействията на горите в ЕС върху особеностите на времето.
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
12/04/2011
Краен срок за получаване на оферти:
23/05/2011
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.B.1/ETU/2011/0010
Въздействията на горите в ЕС върху особеностите на времето.
Общата цел на настоящото проучване е да предостави оценка на въздействията на горите в ЕС върху особеностите на времето и, по-специално, върху атмосферните валежи по скалата за Европейския континент, с акцент върху сухоземните райони в ЕС, чрез синтезиране на свързани дейности в тази област. То също така ще предостави ориентировъчни, но последователни цифри и солидна обосновка за оценяване на въздействието на горите в ЕС върху атмосферните условия в количествено отношение. Дейността трябва да се фокусира върху оценяване на това до каква степен горите влияят на атмосферната част от хидрологичния цикъл, тяхното въздействие върху времето и климата в ЕС (ветрове, особености на валежи, температурни колебания, слънчева радиация) и очакваното развитие на тези параметри. Тя също така ще определи потенциалните заплахи, които могат да повлияят отрицателно върху свързаните с времето въздействия върху околната среда, inter alia интензивност на типа управление на горите (структура на горите, разпределение на видове, дейности по изсичане и др.), биотични и абиотични нарушения и др.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
12/04/2011 00:00
23/05/2011 00:00
23/05/2011 16:00
06/06/2011 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2011/S 71-114460
Обявление за поръчка
12/04/2011 00:00