Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Наземни наблюдения за валидиране (GBOV) на продуктите на глобалния наземен компо...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
16/11/2016
Краен срок за получаване на оферти:
16/12/2016
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2016/D.6/5019/OC
Наземни наблюдения за валидиране (GBOV) на продуктите на глобалния наземен компонент на Коперник.
Европейската програма за мониторинг на Земята „Коперник“ (известна по-рано като ГМОСС, глобален мониторинг за околната среда и сигурността) навлезе в оперативен етап след приемане на програмата за начални операции на ГМОСС за 2011–2013 г. Глобалният наземен компонент, допълнително определен накратко като „глобална земна повърхност“, или посредством абревиатурата GL, е предвиден като компонент на услугата за мониторинг на земната повърхност, една от 2-те услуги, определени за оперативно изпълнение в горепосочения регламент. Целта на тази поръчка е да установи и управлява систематичното събиране и разпространение на наземнo наблюдениe за валидиране на наземните продукти от земното наблюдение, получени в рамките на глобалния наземен компонент. Дейностите по поръчката са организирани в една единствена партида.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
16/11/2016 00:00
16/12/2016 23:59
22/12/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 221-402417
Обявление за поръчка
16/11/2016 00:00