Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Сравнителен анализ на ядрени технически изисквания за референтни нива на безопас...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
24/11/2016
Краен срок за получаване на оферти:
05/01/2017
Статус:
Затворена
Информация
ENER/D2/2016-677.
Сравнителен анализ на ядрени технически изисквания за референтни нива на безопасност на Западноевропейската асоциация за...
Предметът на поръчката е проучване относно сравнителен анализ на ядрени технически изисквания за референтни нива на безопасност на Западноевропейската асоциация за ядрено регулиране (WENRA), регулаторна рамка на ЕС и стандарти на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
24/11/2016 00:00
05/01/2017 23:59
11/01/2017 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 227-413025
Обявление за поръчка
24/11/2016 00:00