Данни на покана за участие в търг

New version of Annex 1 Tender Specifications uploaded on 17.02.2017 as announced under Question/Answer No 1. The changes with respect to the original are marked in bold and concern only section 4.3. Award criteria.
Заглавие:
Междинно оценяване на прилагането на компонента за пряко управление на Регламент...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)
Дата на публикация в TED:
04/01/2017
Краен срок за получаване на оферти:
08/03/2017
Статус:
Затворена
Информация
MARE/2016/05.
Междинно оценяване на прилагането на компонента за пряко управление на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на...
Целта на това независимо проучване за оценяване е да подаде информация за междинно оценяване на прилагането на компонента за пряко управление на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15.5.2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ЕФМДР). То удовлетворява нуждата от междинен преглед, както е предвидено в членове 15 и 125 на този регламент. Резултатите, заключенията и препоръките от оценяването ще бъдат включени в изпълнението на последващите разходи за пряко управление от страна на ЕФМДР и евентуално корекция на индикативното разпределение на средства, както е постановено в приложение III на Регламента за ЕФМДР. В допълнение, тази оценка също ще бъде включена в ex ante оценка на въздействието на „новия ЕФМДР“ за програмния период след 2020 г. (планирано за 2017 г.).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
04/01/2017 00:00
08/03/2017 23:59
16/03/2017 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 002-001570 Обявление за поръчка 04/01/2017 00:00