Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Десетгодишна и двегодишна застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка „Гр...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Дата на публикация в TED:
03/01/2017
Краен срок за получаване на оферти:
17/02/2017
Статус:
Затворена
Информация
06C60/2016/M046.
Десетгодишна и двегодишна застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка „Гражданска отговорност“ на изпълнителя.
Европейският парламент възнамерява да: сключи директен договор за допълнително покритие на десетгодишна и двегодишна застраховка „Гражданска отговорност“, във връзка с ръководителя на проекта и неговия представител, за сградите Wilfried Martens и Дома на европейската история в Брюксел, за да се гарантира оптимално приемане на строителни работи и използване при безопасни условия – партида 1; сключи рамков договор за допълнително покритие на десетгодишна и двегодишна застраховка „Гражданска отговорност“, във връзка с ръководителя на проекта и неговия представител, за сградите Training Centre (ex-Montoyer 63) и „square de Meeûs“ в Брюксел, за да се гарантира оптимално приемане на строителните работи и използване при безопасни условия – партида 2; сключи директен договор за покритие на застраховка „Гражданска отговорност“ на изпълнителя по отношение на проекта за преструктуриране и модернизиране на сграда Vaclav Havel в Страсбург, за да се гарантира оптимално приемане на дейностите и използване при безопасни условия – партида 3.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
03/01/2017 00:00
03/02/2017 23:59
08/02/2017 00:00
17/02/2017 23:59
21/02/2017 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Десетгодишна и двегодишна застраховка „Гражданска отговорност“ в Брюксел – сграда Wilfried Martens и Дома на европейската история Съгласно настоящата поръчка целта е да се застраховат, в съответствие с членове 1792 и 2270 на Гражданския кодекс на Белгия, архитектите, изпълнителите и другите лица, свързани с ръководителя на проекта или неговия представител, чрез договор за наемане на услуги по отношение на тяхната десетгодишна отговорност за основни строителни работи и двегодишна отговорност за по-дребни строителни работи (проверяваните партиди) по всички въпроси, които могат да възникнат пред изпълнителите и не са обхванати от десетгодишната застраховка „Гражданска отговорност“. Всички договори, подписани от изпълнителите, могат да бъдат предоставени при първо поискване по време на посещението на място. Съгласно настоящата поръчка подизпълнителите на строителите, посочени по-горе, са специално застраховани по отношение на щети от същото естество като тези, влизащи в застраховката, определена от гореспоменатите членове от Гражданския кодекс на Белгия.
Партида 2 Допълнително покритие на десетгодишната и двегодишната застраховка „Гражданска отговорност“ – сгради „square de Meeûs“ и Training Centre... Съгласно настоящата поръчка целта е да се застраховат, в съответствие с членове 1792 и 2270 на Гражданския кодекс на Белгия, архитектите, изпълнителите и другите лица, свързани с ръководителя на проекта или неговия представител, чрез договор за наемане на услуги по отношение на тяхната десетгодишна отговорност за основни строителни работи и двегодишна отговорност за по-дребни строителни работи (проверяваните партиди) по всички въпроси, които могат да възникнат пред изпълнителите и не са обхванати от десетгодишната застраховка „Гражданска отговорност“. Всички договори, подписани от изпълнителите, могат да бъдат предоставени при първо поискване по време на посещението на място. Съгласно настоящата поръчка подизпълнителите на строителите, посочени по-горе, са специално застраховани по отношение на щети от същото естество като тези, влизащи в застраховката, определена от гореспоменатите членове от Гражданския кодекс на Белгия.
Партида 3 Застраховка „Гражданска отговорност“ на изпълнителя по отношение на покритие на проекта за преструктуриране и модернизиране... Съгласно настоящата поръчка целта е да се покрие, без да се търси отговорност, заплащането на всички строителни работи за отстраняване на щети, както по отношение на причини, така и по отношение на последиците, произтичащи дори от дефект в земята, от същото естество като тези, които попадат в отговорността на изпълнителите, съгласно член 1792-1 на Гражданския кодекс на Франция, производителите и други страни, както и техническия инспектор, съгласно условията на член 1792 на Гражданския кодекс на Франция, т.е. щети, които ще: — компрометират стабилността на съставните структури на строителния процес, — засегнат посочените структури в 1 или други съставни части или в 1 от техните елементи от оборудването, което да ги направи неподходящи за тяхната дестинация, — засегнат стабилността на 1 от техните елементи от оборудването, съществени за надеждността, основата, рамката, затворени или покрити структури, в съответствие с член 1792-2 на Гражданския кодекс на Франция. Строителните работи за отстраняване на щети включват също и: — разходи за строителни работи, включващи необходимо разрушаване, почистване, отстраняване или демонтаж, подкрепа, подмяна или повторно сглобяване, включително премахване и връщане на почва и растения, — разходи за застраховка „Гражданска отговорност“ на изпълнителя за ремонтни дейности, извършени след причинени щети, които се обезпечават, ако тези дейности са предмет на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на изпълнителя.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 001-000050 Обявление за поръчка 03/01/2017 00:00