Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Организиране и осъществяване на дейности по обучение относно антимикробната усто...
Възлагащ орган:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Дата на публикация в TED:
30/11/2016
Краен срок за получаване на оферти:
03/03/2017
Статус:
Затворена
Информация
Chafea/2016/BTSF/07.
Организиране и осъществяване на дейности по обучение относно антимикробната устойчивост (AMR) в рамките на инициативата...
По време на първия етап ще бъдат организирани общо 15 обучителни сесии с общ брой от 540 участника за цялата програма за обучение. Същата програма за обучение трябва да бъде изпълнена през втория етап на поръчката.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
30/11/2016 00:00
03/03/2017 23:59
13/03/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 231-420380
Обявление за поръчка
30/11/2016 00:00