Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Превантивна и корективна поддръжка и монтиране на машинни, конвенционални и ядре...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
16/12/2016
Краен срок за получаване на оферти:
10/02/2017
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2016/G.III.9/5074/OC.
Превантивна и корективна поддръжка и монтиране на машинни, конвенционални и ядрени съоръжения, разположени в ядрените зони.
Услугите по поддръжка за тези зони/участъци включват по-конкретно съоръжения, инсталации и мрежи за разпределение на флуиди, както и съответните компоненти (помпи, клапани, резервоари, тръбопровод, мотори, компресори, топлообменници, вентилационни машини, филтърни системи, климатици и т.н.). Дейността по цялата услуга ще включва превантивна и/или корективна поддръжка, извършена на обекта. Поръчката включва също услуги, свързани с широкомащабна подмяна/ремонт на компоненти/части, разширяване на съществуващите системи и доставката на компоненти.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Цена
Важни събития
16/12/2016 00:00
10/02/2017 23:59
16/02/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 243-442711
Обявление за поръчка
16/12/2016 00:00