Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Административна служба за присъждане на наградата „Европейска зелена столица“.
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
16/04/2013
Краен срок за получаване на оферти:
29/05/2013
Статус:
Затворена
Информация
ENV.F.3/SER/2013/0009.
Административна служба за присъждане на наградата „Европейска зелена столица“.
Целта на настоящата покана за участие в търг е избиране на икономически оператор, който да оказва ежедневна подкрепа на Европейската комисия при управлението на схемата на наградата Европейска зелена столица (EGCA).Задачите на одобрения оферент ще включват:— разработване и прилагане на комуникационна стратегия, която има за цел да създаде по-широка осведоменост и засилено участие в EGCA,— предоставяне на административна подкрепа при привеждането в действие на EGCA,— привеждане в действие на процеса на подбор за EGCA,— съставяне на доклади и разработване на ключови показатели.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
16/04/2013 00:00
N/A
21/05/2013 23:59
22/05/2013 00:00
29/05/2013 16:00
12/06/2013 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2013/S 074-122732 Обявление за поръчка 16/04/2013 00:00