Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на продукти на Apple.
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
09/12/2016
Краен срок за получаване на оферти:
N/A
Статус:
Анулирано след публикуване
Информация
UCA 16/042.
Доставка на продукти на Apple.
Основният проект, който е предмет на поръчката, е описан, както следва: настоящата процедура по обществена поръчка се отнася до доставката на хардуерни и софтуерни продукти и аксесоари на Apple, ако са налични в Apple Store.
Доставки
Ограничен
Анулирано след публикуване
Проверен
Цена
Важни събития
09/12/2016 00:00
N/A
18/01/2017 16:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 249-456747
Поправка
24/12/2016 00:00
2016/S 238-432966
Обявление за поръчка
09/12/2016 00:00