Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Пилотен проект – атмосферни валежи – опазване и ефикасно използване на прясна во...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
16/04/2013
Краен срок за получаване на оферти:
28/05/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.D.1/SER/2013/0010.
Пилотен проект – атмосферни валежи – опазване и ефикасно използване на прясна вода: интеграция на мерките за естествено...
Настоящата покана за участие в търг е част от пилотния проект „Атмосферни валежи – опазване и ефикасно използване на прясна вода“. Целта на проекта е да осигури надеждни научни бази и реалистични инструменти на методологията за прилагането, опазването и ефективното използване на прясна вода, получена от атмосферните валежи, както и да подкрепи трансфера на съответните знания на различните нива на разработване и прилагане на политики. Като част от този проект ще бъде извършена подробна оценка на ефективността, разходите и ползите от мерките за естествено задържане на води, която ще подпомогне допълнително моделирането на сценарии. Освен това по проекта ще бъде разработен и поддържан каталог от мерки и казуси, които да бъдат включени в WISE (Европейска информационна система за водите), и ще се провеждат целенасочени мероприятия за информиране и комуникация в представителна селекция на речните басейни с оператори и заинтересовани страни за насърчаване на обмена на знания относно мерките за естествено задържане на води. Като цяло проектът ще допринесе за Общата стратегия за прилагане на Рамковата директива за водите и за плановете за управление на речните басейни (RBMP) за 2015 г.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
16/04/2013
N/A
21/05/2013
24/05/2013
28/05/2013 16:00
11/06/2013 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2013/S 074-122729 Обявление за поръчка 16/04/2013