Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за осигуряване на услуги по поддръжка за аналитични инструменти и...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
17/06/2017
Краен срок за получаване на оферти:
19/07/2017
Статус:
Затворена
Информация
JRC/PTT/2017/C.1/0002/OC.
Рамков договор за осигуряване на услуги по поддръжка за аналитични инструменти или оборудване за тестване в научните...
Услуги по поддръжка на няколко категории инструменти, които се използват в научните лаборатории на JRC, разделени в 2 партиди.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
17/06/2017 00:00
19/07/2017 23:59
24/07/2017 14:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Инструменти FuelCon
Поддръжка на оборудване за тестване FuelCon, както следва: • 1A – evaluator-S 70261 – тестване на горивни клетки на полимерна електролитна мембрана с ниска температура, включително горивни клетки с директно използване на метанол до 3 kW, • 1Б – evaluator-S 70482 – тестване на твърдооксидни горивни клетки с висока температура и клетки на електролизатор до 500 W, • 1В – evaluator-S 70272 – тестване на твърдооксидни горивни клетки с висока температура до 5 kW.
Партида 2
Инструмент за компютърна томография на General Electric S&IT
Поддръжка на инструмент за компютърна томография за научни изследвания: 1 Phoenix Nanotom (изследователско издание) – поддръжка, която да включва подмяна на детектор Hamamatsu 50µm (1x за 4-годишен договор).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 115-230961
Обявление за поръчка
17/06/2017 00:00