Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на ефективни данъчни ставки и свързани помощни услуги.
Възлагащ орган:
European Commission, DG Taxation and Customs Union (TAXUD)
Дата на публикация в TED:
03/06/2017
Краен срок за получаване на оферти:
17/07/2017
Статус:
Затворена
Информация
TAXUD/2017/AO-02.
Осигуряване на ефективни данъчни ставки и свързани помощни услуги.
Поканата за участие в търг обхваща 2 вида услуги: партида 1: достъп до база данни, заедно с годишен доклад и калкулатор за сравнителни далновидни показатели, свързани с ефективните нива на дружественото облагане, чрез използване на примерен подход, основан на методологията на Devereux-Griffith за периода 2005–2020 г.; партида 2: предоставяне на помощни услуги при поискване за извършване на ad hoc икономически анализи по отношение на разработването на ефективни данъчни тежести във времето и по отношение на въздействието на специфични корпоративни данъчни реформи в ЕС, чрез използване на допълнителен модел.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
03/06/2017 00:00
N/A
N/A
17/07/2017 16:00
24/07/2017 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Достъп до база данни, заедно с годишен доклад и калкулатор за сравнителни далновидни показатели, свързани с ефективните нива на... Чрез използване на моделен подход, базиран на методологията на Devereux-Griffith за периода 2005–2020 г., необходими са външни експертни познания за такива услуги, с цел да се гарантира качеството на данните, обхват, достъпност, бърза реакция, точност, постоянен мониторинг, стандартизирано форматиране и сравнимост.
Партида 2 Предоставяне на помощни услуги при поискване за извършване на ad hoc икономически анализи Необходими са външни експертни познания за извършване на редица ad hoc икономически анализи по специфични теми относно корпоративните данъци, определени от Комисията. Темите, които ще се разгледат, са свързани с анализ на фискални аспекти по отношение на разработването на ефективни данъчни тежести във времето и на въздействието на специфични корпоративни данъчни реформи в ЕС, в рамките на работната програма на Комисията и на важни разработки, свързани с корпоративни данъци на национално, европейско и международно ниво.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 106-211420 Обявление за поръчка 03/06/2017 00:00