Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
UCA 16/076 – Консултантски услуги за планиране на непрекъснатост на работния про...
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
20/12/2016
Краен срок за получаване на оферти:
28/02/2017
Статус:
Затворена
Информация
UCA 16/076.
UCA 16/076 – Консултантски услуги за планиране на непрекъснатост на работния процес (BCP).
Основният проект, който е предмет на поръчката, е описан, както следва: Генералният секретариат на Съвета на ЕС провежда и прилага дейности по планиране на непрекъснатост на работния процес (BCP) за определен брой години и желае да назначи консултанти по BCP, които да го подпомагат при най-различни задачи по планиране на непрекъснатост на работния процес, базирани на международен стандарт ISO 22301, като например, индикативно: оптимизиране на стратегии и планове за управление на непрекъснатостта на работния процес, анализ на въздействието на работния процес, симулационни упражнения, подкрепа по време на реални кризи, повишаване на осведомеността, обучение и помощ при всички останали дейности, свързани с непрекъснатост на работния процес, както се изисква.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
20/12/2016 00:00
28/02/2017 16:30
03/03/2017 15:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 026-045059
Поправка
07/02/2017 00:00
2016/S 245-446818
Обявление за поръчка
20/12/2016 00:00