Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Превръщане на складове в работно място на приземен етаж -2 на сграда AA1 на Служ...
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
24/12/2016
Краен срок за получаване на оферти:
01/02/2017
Статус:
Затворена
Информация
AO/019/16.
Превръщане на складове в работно място на приземен етаж -2 на сграда AA1 на Службата на Европейския съюз за интелектуална...
Целта на поръчката е да се извършат дейности за превръщане на складове в работно място на приземен етаж -2 на сграда АА1 (1 от сградите на седалището на EUIPO, което се намира в обекта за развитие Agua Amarga, Avenida de Europa, 4, Alicante), включително всички материали, работно и строително оборудване, при спазване на стандартите за опазване на здравето, безопасност и управление на отпадъците. Включени са също всички технически, административни, организационни и проверовъчни дейности, необходими за гарантиране на изискваното качество на дейностите по проекта. Управление на проекта и координирането в областта на здравето и безопасността не са включени в настоящата покана за участие в търг.
Строителство
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
24/12/2016 00:00
01/02/2017 23:59
08/02/2017 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 249-456725
Обявление за поръчка
24/12/2016 00:00