Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Междуведомствени езикови курсове чрез електронно обучение.
Възлагащ орган:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Дата на публикация в TED:
24/12/2016
Краен срок за получаване на оферти:
07/02/2017
Статус:
Затворена
Информация
PROC/2016/20.
Междуведомствени езикови курсове чрез електронно обучение.
Организиране и осъществяване на онлайн езиково обучение за служители.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/12/2016 00:00
07/02/2017 15:00
08/02/2017 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 249-456728
Обявление за поръчка
24/12/2016 00:00