Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за разработване на ръководство за рационализиране на процедурите по оце...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
14/01/2012
Краен срок за получаване на оферти:
27/02/2012
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.A.3/ETU/2012/0001
Подкрепа за разработване на ръководство за рационализиране на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда по...
Целта на търга е да се предостави подкрепа на Комисията за определяне и оценка на възможните мерки за рационализиране на процедурите по оценка на въздействието на околната среда и гарантиране на тяхното последователно прилагане за проектите от общ интерес, както е определено в предложения регламент за енергийната инфраструктура. За тази цел оферентът трябва да направи оценка на националните законодателства на държавите-членки и установените разрешени практики за съответните проекти в областта на инфраструктурата. Мерките трябва да бъдат насочени към държавите-членки, компетентните органи и организаторите на проекта. Резултатите от такава дейност ще се използват от Комисията за разработване на ръководство, въз основа на което държавите-членки могат да предприемат действия за рационализиране на процедурите по оценка на въздействието на околната среда по съответните директиви на ЕС в областта на околната среда по отношение на проекти от общ интерес, без да накърняват задълженията, произтичащи от такова законодателство. Рационализиране означава координиране на различните процедури с оглед на премахване на излишъка, съвпаденията и недостига на време, необходимо за вземане на решение, а също така и за да се даде възможност за цялостна оценка на въздействията на околната среда.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
14/01/2012 00:00
N/A
27/02/2012 16:00
12/03/2012 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2012/S 9-012568 Обявление за поръчка 14/01/2012 00:00