Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за осигуряване на услуги по външен одит във връзка с финансовото ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Дата на публикация в TED:
30/12/2016
Краен срок за получаване на оферти:
20/04/2017
Статус:
Затворена
Информация
AGRI/2016/J1/04.
Рамков договор за осигуряване на услуги по външен одит във връзка с финансовото уравняване на сметки за ЕФГЗ и ЕЗФРСР за...
Целта на рамковия договор е да предостави помощ на службите на Комисията при извършването на одити, проверки и свързани дейности по одит в областта на земеделието и развитието на селските райони, във връзка с финансовото уравняване на сметки за Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
30/12/2016 00:00
20/04/2017 17:00
04/05/2017 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 252-463970
Обявление за поръчка
30/12/2016 00:00